i absolutely disagree

i absolutely disagree teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i absolutely disagree kesinlikle katılmıyorum

i absolutely disagree terimi için benzer kelimeler ve anlamları

disagree katılmıyorum
strongly disagree kesinlikle katılmamak
agree to disagree katılmıyorum
neither agree nor disagree ne katılıyorum ne katılmıyorum
i disagree katılmıyorum
somewhat disagree biraz katılmıyorum
disagree with katılmıyorum
completely disagree kesinlikle katılmıyorum
slightly disagree biraz katılmıyorum
agree or disagree katılmak veya katılmamak
i strongly disagree kesinlikle katılmıyorum
tend to disagree katılmamak eğiliminde
totally disagree tamamen katılmıyorum
i completely disagree tamamen katılmıyorum
we disagree biz anlaşamadık
disagree about katılmamak
i disagree with katılmıyorum
neither agree or disagree ne katılır nede katılmaz
respectfully disagree saygıyla katılmıyorum
disagree that buna katılmamak
how much you agree or disagree ne kadar katılıyor veya katılmıyorum
agree and disagree katılıyorum ve katılmıyorum
fully disagree tamamen katılmıyorum
i totally disagree ben tamamen katılmıyorum
disagree over katılmamak
they disagree onlar katılmıyorum
disagree somewhat biraz katılmıyorum
may disagree katılmıyorum
i have to disagree katılmıyorum
i disagree with you sana katılmıyorum
i disagree that buna katılmıyorum
others disagree diğerleri katılmıyorum
if you disagree katılmıyorsan
i agree to disagree katılmıyorum
disagree with each other birbirinize katılmamak
how strongly you agree or disagree ne kadar şiddetle katılıyor veya katılmıyorsun
you agree or disagree katılıyor veya katılmıyorsun
do you agree or disagree katılıyor musun katılmıyor musun
disagree slightly biraz katılmıyorum
agreeing to disagree katılmıyorum
we agree to disagree katılmıyorum
rather disagree oldukça katılmıyorum
dare to disagree katılmamaya cesaret
i must disagree katılmıyorum
moderately disagree orta derecede katılmıyorum
seem to disagree aynı fikirde değil
i rather disagree katılmıyorum
disagree with this buna katılmamak
nor disagree ne de katılmıyorum
disagree sharply keskin bir şekilde katılmamak