haemorrhagic fever

haemorrhagic fever teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
haemorrhagic fever kanamalı ateşi

haemorrhagic fever terimi için benzer kelimeler ve anlamları

ebola haemorrhagic fever ebola kanamalı ateşi
marburg haemorrhagic fever marburg kanamalı ateşi
dengue haemorrhagic fever dang kanamalı ateşi
crimean congo haemorrhagic fever kırım kongo kanamalı ateşi
have a fever fever ateşi var
haemorrhagic stroke hemorajik inme
haemorrhagic shock hemorajik şok
epizootic haemorrhagic disease epizootik hemorajik hastalık
haemorrhagic fevers hemorajik ateşler
rabbit haemorrhagic disease tavşan hemorajik hastalığı
haemorrhagic septicaemia hemorajik septisemi
epizootic haemorrhagic disease of deer geyik epizootik hemorajik hastalığı
haemorrhagic luteal cyst hemorajik luteal kist
haemorrhagic disease hemorajik hastalık
haemorrhagic suffusions kanamalı beslenmeler
haemorrhagic colitis hemorajik kolit
rabbit haemorrhagic disease virus tavşan hemorajik hastalığı virüsü
african swine fever afrika domuz vebası
aphthous fever aftöz ateş
black-water fever karasu humması
blackwater fever karasu humması
boutonneuse fever yaka çiçeği ateşi
brain fever beyin ateşi
brain-fever bird beyin ateşi kuşu
breakbone fever göğüs kemiği ateşi
buck fever tecrübesiz avcının heyecanı
cabin fever kabin ateşi
camp fever tifo
canicola fever canicola ateşi
cape horn fever pelerin boynuzu ateşi
cat scratch fever kedi tırmalama ateşi
cat-scratch fever kedi tırmağı ateşi
catarrhal fever nezle ateşi
childbed fever çocuk yatağı ateşi
colorado tick fever colorado kene ateşi
colorado tick fever virus colorado kene ateşi virüsü
continued fever ateşin devam etmesi
country fever ülke ateşi
dandy fever dandy ateşi
deer fly fever geyik ateşi
dengue-fever dang humması-
dumdum fever dumdum ateşi
east coast fever doğu sahili ateşi
ebola fever ebola ateşi
elephantoid fever elephantoid ateş
enteric fever enterik ateş
entericoid fever entericoid ateşi
epidemic hemorrhagic fever salgın hemorajik ateş
familial mediterranean fever ailevi akdeniz ateşi
far eastern hemorrhagic fever uzak doğu kanamalı ateşi