haemopoiesis

haemopoiesis teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
haemopoiesis hemopoiesis