haemoglobinuria

haemoglobinuria teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
haemoglobinuria hemoglobinüri

haemoglobinuria terimi için benzer kelimeler ve anlamları

paroxysmal nocturnal haemoglobinuria paroksismal nokturnal hemoglobinüri