haemoglobinopathy

haemoglobinopathy teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
haemoglobinopathy hemoglobinopati