haemoglobin

haemoglobin teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
haemoglobin hemoglobin