haemoflagellate

haemoflagellate teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
haemoflagellate haemoflagellate