haemochrome

haemochrome teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
haemochrome haemochrome