haemo-

haemo- teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
haemo- hemo

haemo- terimi için benzer kelimeler ve anlamları

haemo haemo