haemic

haemic teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
haemic haemic