haematoxylon

haematoxylon teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
haematoxylon haematoxylon