haematoxylin

haematoxylin teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
haematoxylin hematoksilen

haematoxylin terimi için benzer kelimeler ve anlamları

haematoxylin-eosin hematoksilen-eozin
haematoxylin and eosin hematoksilen ve eozin