haematothermal

haematothermal teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
haematothermal haematothermal