haematogenous

haematogenous teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
haematogenous hematojen