haematocryal

haematocryal teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
haematocryal haematocryal