haemato-

haemato- teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
haemato- haematococcus