haematemesis

haematemesis teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
haematemesis haematemesis