haemat-

haemat- teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
haemat- hematokrÿt