haemangioma

haemangioma teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
haemangioma hemanjiyom

haemangioma terimi için benzer kelimeler ve anlamları

cavernous haemangioma kavernöz hemanjiyom