haemagglutinate

haemagglutinate teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
haemagglutinate haemagglutinate