haemachrome

haemachrome teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
haemachrome haemachrome