haema-

haema- teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
haema- haema-