haem-

haem- teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı