haem

haem teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı