haeckel

haeckel teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
haeckel haeckel

haeckel terimi için benzer kelimeler ve anlamları

haeckel's law haeckel kanunu