hadst

hadst teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
hadst hadst