hadj

hadj teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
hadj hac