hadean

hadean teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
hadean hadeyan

hadean terimi için benzer kelimeler ve anlamları

hadean time hadean zamanı