haddon

haddon teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
haddon haddon

haddon terimi için benzer kelimeler ve anlamları

haddon matrix haddon matrix