hadassah

hadassah teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
hadassah hadassah