hadamard

hadamard teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
hadamard hadamard