hadal

hadal teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
hadal hadal