had rather

had rather teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
had rather yerine

had rather terimi için benzer kelimeler ve anlamları

i would rather rather tercih ederim
he had had had vardı
i had rather tercih ederdim
you had rather tercih ettin
we had rather biz yerine
had rather been daha önce olmuştu
i'd rather had have sahip olmayı tercih ederdim
i would rather have had sahip olmayı tercih ederdim
had had vardı
i had had vardı
we had had vardı
he had had o vardı
if i had had eğer olsaydı
you had had sahiptin
i hope you had had umarım geçirmişsindir
had had enough yetti
they had had onlar vardı
she had had o vardı
had not had sahip değildi
would had had olurdu
i wish i had had keşke olsaydı
if you had had olsaydı
i had not had sahip değildim
i had ever had hiç sahiptim
if we had had eğer olsaydı
had never had hiç sahip olmadı
i had never had hiç sahip olmadım
there had had vardı
i wish we had had keşke olsaydı
had just had yeni vardı
had had dinner akşam yemeği yedim
had had been olmuştu
it had had vardı
i hope you had had a good trip umarım iyi bir yolculuk geçirmişsindir
had you ever had hiç sahip oldun mu
we had not had sahip değildik
may had had olabilirdi
had ever had hiç vardı
i hope you had had a great weekend umarım harika bir hafta sonu geçirmişsindir
you had had a good iyi olmuştu
i wish i had had more time keşke daha fazla zamanım olsaydı
had always had her zaman vardı
had i had sahip olsaydım
had had supper akşam yemeği vardı
i had had a car arabam vardı
they had had dinner akşam yemeği yediler
if there had had eğer olsaydı
if it had had olsaydı
i had always had her zaman yaşadım
who had had kim vardı