had its day, has

had its day, has teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
had its day, has onun günü oldu

had its day, has terimi için benzer kelimeler ve anlamları

has had its day gününü geçirdi
for its day to day working günlük çalışma için
its day-to-day operation günlük operasyon
in its day-to-day günde
day i had had some sahip olduğum gün
had its day onun günü oldu
have had its day onun günü oldu
he had had had vardı
had just had its sadece sahipti
had had its shares hisseleri vardı
has had a long day. uzun bir gün geçirdi.
has had a good day today bugün güzel bir gün geçirdi
every dog has its day her köpeğin kendi günü vardır
has seen its day gününü gördü
due to its its, its onun yüzünden
has had its ups and downs iniş ve çıkışlar oldu
has meant that it has had sahip olduğu anlamına geliyordu
had has and has vardı ve oldu
day after day günden güne
day by day günden güne
day in, day out gün içeri
day to day günden güne
day-by-day günden güne
day-to-day günden güne
live from day to day günden güne yaşamak
day in day out gün dışarı gün
day in and day out gün ve gün dışarı
from day to day günden güne
on a day to day basis bir günden güne
day to day basis gün ve gün bazında
day-to-day business günlük iş
day to day operations günlük işlemler
day-to-day management günlük yönetim
day to day life günden güne yaşam
day a day gün gün
day-to-day work günlük işler
day-to-day activities günlük aktiviteler
day to day running günden güne koşu
day-to-day lives günlük yaşamlar
all day every day bütün gün her gün
day-to-day affairs günlük işler
day-to-day issues günlük sorunlar
day by day basis gün be gün
in the day to day günden güne
day to day care günlük bakım
on a day to day bir günden güne
day-to-day banking günlük bankacılık
day-to-day tasks günden güne görevler
day-to-day decisions günlük kararlar
day to day living günden güne yaşam