had better

had better teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
had better daha iyiydi

had better terimi için benzer kelimeler ve anlamları

he had had had vardı
getting better and better daha iyi ve daha iyi olmak
better work, better life daha iyi iş, daha iyi yaşam
is getting better and better daha iyi ve daha iyi oluyor
get better and stay better iyileş ve iyileş
better coordination and better protection daha iyi koordinasyon ve daha iyi koruma
became better and better daha iyi ve daha iyi oldu
you had better sen daha iyi oldun
i had better daha iyiydim
had better not daha iyiydi
we had better daha iyi olduk
they had better daha iyileri vardı
it had better daha iyiydi
i had better leave daha iyi ayrıldım
had better leave daha iyi izni vardı
he had better daha iyiydi
had seen better days daha iyi günler görmüştü
she had better daha iyiydi
you had better come gelsen iyi olur
you had better choose daha iyi tercih ettin
had known better daha iyi bilmişti
i had better not daha iyi olsaydım
i think we had better bence daha iyi oldu
would had been better daha iyi olurdu
it had better be good iyi olsa iyi olur
you had better ask sorsan iyi olur
there had better be daha iyi olsaydı
had been better daha iyi olmuştu
i've had better days daha iyi günlerim oldu
had better look daha iyi baktım
i couldn't have had a better daha iyisini bulamadım
had a better claim daha iyi bir iddiada bulundum
had better doing daha iyiydi
had better find daha iyi bulmak
had better watch out dikkat etsen iyi olur
had better hurry acele etse iyi olur
have had better daha iyi oldu
had better ask sorsan iyi olur
i had better wait daha iyi bekledim
better than he had expected beklediğinden daha iyi
had never been better daha iyi olmamıştı
i could not had said it better daha iyisini söyleyemezdim
had resulted in better programme delivery daha iyi program sunumu ile sonuçlandı
i had thought it better daha iyi düşünmüştüm
he had better get to gitmesi daha iyi oldu
had a better climb daha iyi bir tırmanış vardı
had a better performance daha iyi bir performansa sahip
had better put daha iyi koymak
i think that you had better daha iyi olduğunu düşünüyorum
had better watch daha iyi izledi