hackneyed

hackneyed teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı