hackney

hackney teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
hackney binek atı

hackney terimi için benzer kelimeler ve anlamları

hackney coach hackney koçu
hackney carriage hackney arabası
taxi hackney taksi hackney