hackles

hackles teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı