hackler

hackler teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
hackler hackler