hackle

hackle teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
hackle keten tarağı

hackle terimi için benzer kelimeler ve anlamları

brown hackle kahverengi toka
hackle fly tokmak sineği
hackle feather tokası