hackery

hackery teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
hackery hackery