hacker

hacker teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
hacker hacker