hacked

hacked teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
hacked hacklendi

hacked terimi için benzer kelimeler ve anlamları

hacked off saldırıya uğramak
hacked to death ölümüne hack
you have been hacked hacklendin
hacked computer bilgisayar korsan
to be hacked saldırıya uğramak
hacked away saldırıya uğramak
have been hacked saldırıya uğramış
was hacked hacklendi
been hacked saldırıya uğradı
got hacked hacklenmek
being hacked saldırıya uğramak
hacked about hakkında saldırıya uğramak
my account was hacked hesabım çalındı
hacked to bits bitlere hack
hacked website saldırıya uğramış web sitesi
is hacked saldırıya uğradı
hacked email saldırıya uğramış e-posta
i've been hacked saldırıya uğradım
your account was hacked hesabınız saldırıya uğradı
my email was hacked e-postam hacklendi
hacked from hacklendi
i was hacked hacklendim
email hacked e-posta kesildi
were hacked saldırıya uğradı
illegally hacked yasa dışı saldırı
be hacked off soyulmak
can be hacked saldırıya uğrayabilir
he hacked into içine hacklendi
easily hacked kolayca saldırıya uğramak
my account has been hacked hesabım saldırıya uğradı
had been hacked saldırıya uğramış
my email address had been hacked e-posta adresim hacklendi
e mail was hacked e-posta hacklendi
hacked with a machete pala ile saldırıya uğramak
hacked to pieces parçalara ayrılmış
man hacked adam hacklendi
he has hacked into içine hack etti
has been hacked haklendi
listened to a hacked saldırıya uğradı