hackbut

hackbut teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
hackbut hackbut