galactoside

galactoside teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
galactoside galaktosid