galactosidase

galactosidase teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
galactosidase galaktosidaz