galactosidase

galactosidase teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı