galactoscope

galactoscope teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
galactoscope galactoscope