galactorrhea

galactorrhea teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
galactorrhea galaktore