galactopoietic

galactopoietic teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
galactopoietic galaktopoietik