galactophorous duct

galactophorous duct teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
galactophorous duct galaktofor kanal

galactophorous duct terimi için benzer kelimeler ve anlamları

galactophorous galactophorous
accessory pancreatic duct aksesuar pankreas kanalı
air duct havalandırma kanalı
alveolar duct alveoler kanalı
anal duct anal kanalı
arterial duct arter kanalı
bartholin's duct bartholin kanalı
bellini's duct bellini kanalı
bile duct safra kanalı
biliary duct safra kanalı
blunt duct adenosis künt kanal adenozu
botallo's duct botallo kanalı
branchial duct dal kanalı
cochlear duct koklear kanal
common bile duct ana safra kanalı
common hepatic duct ortak hepatik kanal
cystic duct sistik kanal
deferent duct ertelenmiş kanal
duct kanal
duct keel kanal salma
duct tape koli bandı
efferent duct efferent kanalı
ejaculatory duct boşalma kanalı
endolymphatic duct endolenfatik kanal
excretory duct boşaltım kanalı
hepatic duct karaciğer kanalı
intercalated duct iç içe geçmiş kanal
interlobar duct interlobar kanalı
interlobular duct interlobular kanal
intralobular duct intralobüler kanal
lacrimal duct lakrimal kanal
lactiferous duct lactiferous kanalı
left hepatic duct sol hepatik kanal
left lymphatic duct sol lenfatik kanal
luschka's duct luschka kanalı
lymphatic duct lenfatik kanal
major sublingual duct ana dilaltı kanalı
mamillary duct kılcal kanal
mammary duct meme kanalı
mesonephric duct mezonefrik kanalı
metanephric duct metanefrik kanal
milk duct süt kanalı
müllerian duct müllerian kanalı
nasolacrimal duct nazolakrimal kanal
omphalomesenteric duct omfalomesenterik kanal
pancreatic duct pankreas kanalı
papillary duct papiller kanalı
paramesonephric duct paramesonefrik kanalı
paraurethral duct paraüretral kanal
parotid duct parotis kanalı