galactophorous duct

galactophorous duct teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı